3 Eylül 2015 Perşembe

G.T.İ.P. NO 40

G.T.İ.P. NO 40


G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA

40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde) :

40.02 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):
40.05 Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde) :
40.06 Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi) :
40.08 Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç) :
40.09 Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi) (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç) :
40.10 Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları :
40.11 Kauçuktan yeni dış lastikler :
40.12 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler ; kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar ve kolanlar :
40.13 Kauçuktan iç lastikler :
40.14 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun bulunmasın) :
40.15 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil) :
40.16 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya :
4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın) :
4001.10.00.10.00 - - Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi
4001.10.00.20.00 - - Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi
4001.21.00.00.00 - - Füme yapraklar (RSS)
4001.22.00.00.00 - - Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR)
4001.29 - - Diğerleri :
4001.29.00.10.00 - - - Krep kauçuk
4001.29.00.90.00 - - - Diğerleri
4001.30.00.00.00 - Balata, güta -perka ; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar
4002.11 - - Lateks şeklinde :
4002.11.00.10.11 - - - - Stiren - budatien kauçuktan (SBR)
4002.11.00.10.12 - - - - Karboksilenmiş stiren - budatien kauçuktan (XSBR)
4002.11.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.19 - - Diğerleri :
4002.19.10.10.00 - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.10.90.00 - - - - Diğerleri
4002.19.20.10.00 - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.20.90.00 - - - - Diğerleri
4002.19.30.10.00 - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.30.90.00 - - - - Diğerleri
4002.19.90.10.00 - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.90.90.00 - - - - Diğerleri
4002.20 - Butadien kauçuk (BR) :
4002.20.00.10.00 - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.20.00.90.00 - - Diğerleri
4002.31 - - İzobüten - İzopren (butil) kauçuk (IRR) :
4002.31.00.10.00 - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.31.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.39 - - Diğerleri :
4002.39.00.10.00 - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.39.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.41 - - Lateks şeklinde :
4002.41.00.10.00 - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.41.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.49 - - Diğerleri :
4002.49.00.10.00 - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.49.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.51 - - Lateks şeklinde :
4002.51.00.10.00 - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.51.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.59 - - Diğerleri :
4002.59.00.10.00 - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.59.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.60 - İzopren kauçuk (IR) :
4002.60.00.10.00 - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.60.00.90.00 - - Diğerleri
4002.70 - Etilen - propilen - konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM) :
4002.70.00.10.00 - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.70.00.90.00 - - Diğerleri
4002.80.00.00.00 - 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan karışımları
4002.91 - - Lateks şeklinde :
4002.91.00.10.00 - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.91.00.90.00 - - - Diğerleri
4002.99 - - Diğerleri :
4002.99.10.11.00 - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.99.10.19.00 - - - - Diğerleri
4002.99.90.11.00 - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.99.90.19.00 - - - - Diğerleri
4003.00.00.00.00 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)
4004.00 Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
4004.00.00.00.11 - Döküntü ve kırpıntılar
4004.00.00.00.12 - Artıklar
4004.00.00.00.13 - Toz ve granüller
4005.10.00.00.00 - Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk
4005.20.00.00.00 - Çözeltiler ; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç)
4005.91.00.00.00 - - Levha, tabaka ve şeritler
4005.99 - - Diğerleri :
4005.99.00.10.00 - - - Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları
4005.99.00.20.00 - - - Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan granüller
4005.99.00.90.00 - - - Diğerleri
4006.10 - Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller
4006.10.00.00.11 - - Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar
4006.10.00.00.12 - - Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar
4006.10.00.00.13 - - Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler
4006.10.00.00.19 - - Diğerleri
4006.90 - Diğerleri :
4006.90.00.10.00 - - Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller
4006.90.00.20.00 - - Contalar
4006.90.00.30.00 - - Rondelalar
4006.90.00.40.00 - - Çıplak kauçuk iplik
4006.90.00.90.00 - - Diğerleri
4007.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :
4007.00.00.10.00 - Çıplak kauçuk iplikler
4007.00.00.90.00 - Diğerleri
4008.11.00.00.00 - - Levha, tabaka ve şeritler
4008.19.00.00.00 - - Diğerleri
4008.21 - - Levha, tabaka ve şeritler :
4008.21.10.00.00 - - - Yer kaplamaları ve paspaslar
4008.21.90.00.00 - - - Diğerleri
4008.29 - - Diğerleri :
4008.29.00.10.00 - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş profiller
4008.29.00.90.00 - - - Diğerleri
4009.11.00.00.00 - - Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.12 - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar :
4009.12.00.10.00 - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.12.00.20.00 - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.12.00.90.00 - - - - Diğerleri
4009.21 - - Bağlantı elemanları olmayanlar :
4009.21.00.10.00 - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.21.00.90.11 - - - - Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar
4009.21.00.90.19 - - - - Diğerleri
4009.22 - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar :
4009.22.00.10.00 - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.22.00.20.00 - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.22.00.90.00 - - - - Diğerleri
4009.31 - - Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.31.00.10.00 - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.31.00.90.11 - - - - Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları
4009.31.00.90.19 - - - - Diğerleri
4009.32 - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
4009.32.00.10.00 - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.32.00.20.00 - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.32.00.90.00 - - - - Diğerleri
4009.41 - - Bağlantı elemanları olmayanlar :
4009.41.00.10.00 - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.41.00.90.00 - - - Diğerleri
4009.42 - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar :
4009.42.00.10.00 - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.42.00.20.00 - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.42.00.90.00 - - - - Diğerleri
4010.11.00.00.00 - - Sadece metalle takviye edilmiş olanlar
4010.12.00.00.00 - - Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar
4010.19.00.00.00 - - Diğerleri
4010.31.00.00.00 - - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
4010.32.00.00.00 - - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
4010.33.00.00.00 - - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
4010.34.00.00.00 - - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
4010.35.00.00.00 - - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
4010.36.00.00.00 - - Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
4010.39.00.00.00 - - Diğerleri
4011.10 - Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil) :
4011.10.00.10.00 - - Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar
4011.10.00.90.11 - - - Tekstil kuşaklı radyal binek oto dış lastikleri
4011.10.00.90.12 - - - Çelik kuşaklı radyal binek oto dış lastikleri
4011.10.00.90.13 - - - Konvansiyonel (crossply) binek oto dış lastikleri
4011.10.00.90.18 - - - Diğerleri
4011.20 - Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar :
4011.20.10.00.11 - - - Kamyon ve otobüs radyal dış lastikleri (kolonlar dahil)
4011.20.10.00.12 - - - Kamyon ve otobüs konvansiyonel (cropssply) dış lastikleri(kolonlar dahil)
4011.20.10.00.19 - - - Diğerleri
4011.20.90.00.11 - - - Kamyon ve otobüs radyal dış lastikleri (kolonlar dahil)
4011.20.90.00.12 - - - Kamyon ve otobüs konvansiyonel (cropssply) dış lastikleri(kolonlar dahil)
4011.20.90.00.19 - - - Diğerleri
4011.30 - Uçaklarda kullanılanlar :
4011.30.00.10.00 - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4011.30.00.90.00 - - Diğerleri
4011.40.00.00.00 - Motosikletlerde kullanılanlar
4011.50.00.00.00 - Bisikletlerde kullanılanlar
4011.61.00.00.00 - - Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.62.00.00.00 - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.63.00.00.00 - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.69.00.00.00 - - Diğerleri
4011.92.00.00.00 - - Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.93.00.00.00 - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.94.00.00.00 - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.99.00.00.00 - - Diğerleri
4012.11.00.00.00 - - Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)
4012.12.00.00.00 - - Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar
4012.13 - - Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.13.00.10.00 - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.13.00.90.00 - - - Diğerleri
4012.19.00.00.00 - - Diğerleri
4012.20 - Kullanılmış dış lastikler :
4012.20.00.10.00 - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.20.00.90.00 - - Diğerleri
4012.90 - Diğerleri :
4012.90.20.00.11 - - - Dolgu lastikleri
4012.90.20.00.12 - - - Tekerlek bandajları
4012.90.30.00.00 - - Dış lastikler için sırtlar
4012.90.90.00.00 - - Kolanlar
4013.10.00.00.00 - Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılanlar
4013.20.00.00.00 - Bisikletlerde kullanılanlar
4013.90 - Diğerleri :
4013.90.00.00.11 - - Motosikletlerde kullanılanlar
4013.90.00.00.12 - - Traktör ön iç lastikleri
4013.90.00.00.13 - - Traktör arka iç lastikleri
4013.90.00.00.14 - - Uçak iç lastikleri
4013.90.00.00.19 - - Diğerleri
4014.10.00.00.00 - Prezervatifler
4014.90 - Diğerleri :
4014.90.00.00.11 - - Bebekler için emzikler ve benzeri eşya
4014.90.00.00.19 - - Diğerleri
4015.11.00.00.00 - - Cerrahide kullanılan eldivenler
4015.19 - - Diğerleri :
4015.19.00.00.11 - - - Ev işlerinde kullanılan eldivenler
4015.19.00.00.19 - - - Diğerleri
4015.90.00.00.00 - Diğerleri
4016.10 - Gözenekli kauçuktan olanlar :
4016.10.00.11.00 - - - Rondelalar
4016.10.00.12.00 - - - Contalar
4016.10.00.19.00 - - - Diğerleri
4016.10.00.21.00 - - - Rondelalar
4016.10.00.22.00 - - - Contalar
4016.10.00.29.00 - - - Diğerleri
4016.91.00.00.00 - - Yer döşemeleri ve paspaslar
4016.92.00.00.00 - - Silgiler
4016.93 - - Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları :
4016.93.00.11.00 - - - - Rondelalar
4016.93.00.12.00 - - - - Contalar
4016.93.00.19.00 - - - - Diğerleri
4016.93.00.21.00 - - - - Rondelalar
4016.93.00.22.00 - - - - Contalar
4016.93.00.29.00 - - - - Diğerleri
4016.94.00.00.00 - - Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar (şişirilebilir olsun olmasın)
4016.95.00.00.00 - - Diğer şişirilebilir eşya
4016.99 - - Diğerleri :
4016.99.52.10.00 - - - - - Traktör karoserileri için olanlar
4016.99.52.20.00 - - - - - Traktör şasileri için olanlar
4016.99.52.30.00 - - - - - Diğer taşıtların karoserileri için olanlar
4016.99.52.40.00 - - - - - Diğer taşıtların şasileri için olanlar
4016.99.52.90.00 - - - - - Diğerleri
4016.99.57.11.00 - - - - - - - Şasi için olanlar
4016.99.57.12.00 - - - - - - - Diğerleri
4016.99.57.21.00 - - - - - - - Şasi için olanlar
4016.99.57.22.00 - - - - - - - Diğerleri
4016.99.57.50.00 - - - - - - Traktör karoserileri için olanlar
4016.99.57.60.00 - - - - - - Traktör şasileri için olanlar
4016.99.57.70.00 - - - - - - Diğer taşıtların karoserileri için olanlar
4016.99.57.80.00 - - - - - - Diğer taşıtların şasileri için olanlar
4016.99.57.90.00 - - - - - - Diğerleri
4016.99.91.10.00 - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.20.00 - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.30.00 - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.40.00 - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.50.00 - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.60.00 - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.70.00 - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.90.11 - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4016.99.91.90.19 - - - - - - Diğerleri
4016.99.97.11.00 - - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.12.00 - - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.13.00 - - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.14.00 - - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.15.00 - - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.16.00 - - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.17.00 - - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.19.11 - - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4016.99.97.19.19 - - - - - - - Diğerleri
4016.99.97.21.00 - - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.22.00 - - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.23.00 - - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.24.00 - - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.25.00 - - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.26.00 - - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.27.00 - - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.90.11 - - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4016.99.97.90.19 - - - - - - - Diğerleri
4017.00 Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar dahil) ; sertleştirilmiş kauçuktan eşya :
4017.00.00.10.11 - - Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar
4017.00.00.10.12 - - Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları
4017.00.00.91.00 - Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için bağlantı parçaları takılmış) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4017.00.00.99.11 - - Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya
4017.00.00.99.19 - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *