5 Eylül 2015 Cumartesi

Qrup 36

Qrup 36. Partlayıcı maddələr; pirotexnika məmulatları; kibritlər; pirofor ərintilər; bəzi alışqan maddələr


Qeydlər:

1. Aşağıda 2(a) və 2 (b) qeydlərində göstərilənlərdən başqa, müəyyən kimyəvi tərkibli ayrı-ayrı birləşmələr bu qrupa daxil edilmir.

2. 3006 mal mövqeyindəki «alışqan materiallardan məmulatlar» termini yalnız aşağıdakı maddələrə tətbiq edilir:

a. metaldehid, heksametilentetramin və yanacaq kimi istifadə üçün qablaşdırılan formalarda (məsələn, həblər, çubuqlar və sair formalar) anoloji maddələr; spirt əsaslı yanacaq və anoloji bərk və ya yarıbərk hazır yanacaq;

b. maye yanacaq və ya sıxılmış qaz şəkilli yanacaq, siqaret alışqanları və digər anoloji alışqanların doldurması üçün, tutumu 300 sm3-dən çox olmayan konteynerlərdə;

v. qətranlı məşəllər, fitillər və anoloji məhsullar.

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 3601 00 000 1 Barıt, hərbi məqsədlər üçün - 0
 3601 00 000 9 Barıt - 3
 3602 00 000 0 Hazır partlayıcı maddələr, barıtdan başqa - 3
 3603 00 Bikford fitili; detonasiya fitilləri; zərbə və ya detonasiya kapsulları; zapallar; elektrodetonatorlar:  
 3603 00 100 0 - bikford fitili ; detonasiya fitilləri m 3
 3603 00 900 0 - digərləri əd 3
 3604 Fişənglər; siqnal raketləri, yağış raketləri, dumanaqarşı siqnallar və digər pirotexnika məmulatları:  
 3604 10 000 0 - fişənglər əd 15
 3604 90 000 1 - hərbi məqsədlər üçün əd 0
 3604 90 000 9 - digərləri əd 15
 3605 00 000 0 kibrit, 3604 mal mövqeyinin pirotexnika məmulatlarından başqa - 15
 3606 Ferroserium və digər hər hansı formada pirofor ərintiləri; bu qrupun 2-ci qeydində göstərilən alışqan materiallardan hazırlanan məhsullar:  
 3606 10 000 0 - siqaret alışqanları və digər anoloji alışqanların doldurması üçün, tutumu 300 sm3-dən çox olmayan konteynerlərdə maye yanacaq və ya sıxılmış qaz şəkilli yanacaq - 15
 3606 90 - digərləri:  
 3606 90 100 0 -- ferroserium və hər hansı formada digər pirofor ərintilər - 15
 3606 90 900 0 -- digərləri - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *