3 Eylül 2015 Perşembe

G.T.İ.P. NO 34


G.T.İ.P. NO 34


G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA

34.01 Sabunlar ; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin) ;cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve dokunmamış mensucat :

34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç) ; yüzeyaktif müstahzarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) :
34.03 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):
34.04 Suni mumlar ve müstahzar mumlar :
34.05 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki mumlar hariç):
3401.11 - - Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :
3401.11.00.10.00 - - - Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka
3401.11.00.20.00 - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
3401.11.00.30.00 - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka ;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.11.00.90.00 - - - Diğerleri
3401.19 - - Diğerleri :
3401.19.00.11.00 - - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka
3401.19.00.12.00 - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
3401.19.00.13.00 - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.19.00.90.00 - - - Diğerleri
3401.20 - Diğer şekillerdeki sabunlar :
3401.20.10.00.00 - - İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar
3401.20.90.10.00 - - - Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar
3401.20.90.90.11 - - - - Sıvı sabunlar
3401.20.90.90.19 - - - - Diğerleri
3401.30.00.00.00 - Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)
3402.11 - - Anyonlu olanlar :
3402.11.10.00.00 - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler
3402.11.90.10.00 - - - - Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
3402.11.90.90.11 - - - - - Lineer alkil benzen sülfonik asitler
3402.11.90.90.12 - - - - - Dodesil benzen sülfonik asit
3402.11.90.90.19 - - - - - Diğerleri
3402.12.00.00.00 - - Katyonlu olanlar
3402.13.00.00.00 - - İyonlu olmayanlar
3402.19 - - Diğerleri :
3402.19.00.10.00 - - - Türk kırmızısı yağı
3402.19.00.90.00 - - - Diğerleri
3402.20 - Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar :
3402.20.20.00.11 - - - Sabun içerenler
3402.20.20.00.12 - - - Sabun içermeyenler
3402.20.90.00.15 - - - Sabun içerenler
3402.20.90.00.16 - - - Sabun içermeyenler
3402.90 - Diğerleri :
3402.90.10.00.11 - - - Sabun içerenler
3402.90.10.00.12 - - - Sabun içermeyenler
3402.90.90.00.15 - - - Sabun içerenler
3402.90.90.00.16 - - - Sabun içermeyenler
3403.11.00.00.00 - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19 - - Diğerleri :
3403.19.10.00.00 - - - Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.90.00.00 - - - Diğerleri
3403.91.00.00.00 - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah zarlar
3403.99.00.00.00 - - Diğerleri
3404.20.00.00.00 - Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler
3404.90 - Diğerleri :
3404.90.00.11.00 - - - Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar
3404.90.00.19.00 - - - Diğerleri
3404.90.00.90.00 - - Diğerleri
3405.10 - Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben zeri müstahzarlar
3405.10.00.00.11 - - Ayakkabı boya ve cilaları
3405.10.00.00.12 - - Deri boya ve cilaları
3405.10.00.00.19 - - Diğerleri
3405.20.00.00.00 - Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı lan cila ve benzeri müstahzarlar
3405.30.00.00.00 - Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç)
3405.40.00.00.00 - Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları
3405.90 - Diğerleri :
3405.90.10.00.00 - - Metal cilaları
3405.90.90.00.00 - - Diğerleri
3406.00 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri :
3406.00.00.20.00 - Balmumundan mumlar
3406.00.00.80.00 - Diğerleri
3407.00 Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil) ; takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan 'dişçilik mumu' denilen müstahzarlar ; dişçilikte kullanılan alçı esaslı (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar
3407.00.00.10.00 - Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
3407.00.00.90.11 - - Dişçilik mumu
3407.00.00.90.12 - - Model yapmaya mahsus patlar
3407.00.00.90.13 - - Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.14 - - Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.19 - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *