2 Eylül 2015 Çarşamba

G.T.İ.P. 8459

G.T.İ.P. 8459


Pozisyon Numarası Eşyanın Tanımı

84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] :

8459.10.00.00.00 - Kızaklı işlem üniteleri
- Diğer delme tezgahları :
8459.21.00.00.00 - - Numerik kontrollü olanlar
8459.29.00.00.00 - - Diğerleri
- Diğer rayba -freze tezgahları :
8459.31.00.00.00 - - Numerik kontrollü olanlar
8459.39.00.00.00 - - Diğerleri
8459.40 - Diğer rayba tezgahları :
8459.40.10.00.00 - - Numerik kontrollü olanlar
8459.40.90.00.00 - - Diğerleri
- Konsol tipi freze tezgahları :
8459.51.00.00.00 - - Numerik kontrollü olanlar
8459.59.00.00.00 - - Diğerleri
- Diğer freze tezgahları :
8459.61 - - Numerik kontrollü olanlar :
8459.61.10.00.00 - - - Takım freze tezgahları
8459.61.90.00.00 - - - Diğerleri :
8459.69 - - Diğerleri :
8459.69.10.00.00 - - - Takım freze tezgahları
8459.69.90.00.00 - - - Diğerleri :
8459.70.00.00.00 - Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *