1 Eylül 2015 Salı

G.T.İ.P. NO 30

  G.T.İ.P. NO 30

G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA
30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler:
30.02 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
30.03 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) :
30.04 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) :
30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi):
30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah zarları :
3001.20 - Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları :
3001.20.10.00.00 - - İnsan menşeli olanlar
3001.20.90.00.00 - - Diğerleri
3001.90 - Diğerleri :
3001.90.20.00.00 - - İnsan menşeli olanlar
3001.90.91.00.00 - - - Heparin ve tuzları
3001.90.98.10.00 - - - - Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)
3001.90.98.90.00 - - - - Diğerleri
3002.10 - Serumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) :
3002.10.10.00.11 - - - Yılan serumu
3002.10.10.00.12 - - - Aglutinan serumları
3002.10.10.00.13 - - - Gamma-globulin
3002.10.10.00.19 - - - Diğerleri
3002.10.91.00.11 - - - - Hemoglobin
3002.10.91.00.12 - - - - Kan globulinleri
3002.10.91.00.13 - - - - Serum globulinleri
3002.10.98.00.00 - - - - Diğerleri
3002.20 - İnsanlar için kullanılan aşılar :
3002.20.00.10.00 - - Çocuk felci aşıları
3002.20.00.20.11 - - - Kızamık aşısı
3002.20.00.20.12 - - - Kabakulak aşısı
3002.20.00.20.13 - - - BCG aşısı
3002.20.00.20.14 - - - Karma aşı (DBT)
3002.20.00.20.15 - - - Kolera aşısı
3002.20.00.20.16 - - - Tifo aşısı
3002.20.00.20.19 - - - Diğerleri
3002.30.00.00.00 - Veterinerlikte kullanılan aşılar
3002.90 - Diğerleri :
3002.90.10.00.00 - - İnsan kanı
3002.90.30.00.00 - - Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
3002.90.50.10.11 - - - - Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.50.10.19 - - - - Diğerleri
3002.90.50.90.00 - - - Diğer mikroorganizma kültürleri
3002.90.90.00.11 - - - Saksitoksin
3002.90.90.00.12 - - - Risin
3002.90.90.00.13 - - - Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.19 - - - Diğerleri
3003.10.00.00.00 - Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler
3003.20.00.00.00 - Diğer antibiyotikleri içerenler
3003.31.00.00.00 - - İnsülin içerenler
3003.39.00.00.00 - - Diğerleri
3003.40 - Alkaloidleri veya bunların türevlerini içerip, antibiyotikleri veya 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içermeyenler ;
3003.40.20.00.00 - - Efedrin ve tuzlarını içerenler
3003.40.30.00.00 - - Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
3003.40.40.00.00 -- Norefedrin ve tuzlarını içerenler
3003.40.80.00.00 -- Diğerleri
3003.90.00.00.00 - Diğerleri
3004.10.00.00.00 - Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içerenler
3004.20.00.00.00 - Diğer antibiyotikleri içerenler
3004.31.00.00.00 - - İnsülin içerenler
3004.32.00.00.00 - - Böbreküstü bezi hormonlarını içerenler, bunların türevleri ve yapısal benzerleri
3004.39.00.00.00 - - Diğerleri
3004.40 - Alkaloidleri veya bunların türevlerini içerip,antibiyotikleri veya 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içermeyenler ;
3004.40.20.00.00 - - Efedrin ve tuzlarını içerenler
3004.40.30.00.00 - - Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
3004.40.40.00.00 -- Norefedrin ve tuzlarını içerenler
3004.40.80.00.00 -- Diğerleri
3004.50.00.00.00 - 29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren diğer ilaçlar
3004.90.00.00.00 - Diğerleri
3005.10.00.00.00 - Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler
3005.90 - Diğerleri :
3005.90.10.00.11 - - - Hidrofil pamuktan
3005.90.10.00.19 - - - Diğerleri
3005.90.31.00.11 - - - - - Gaz bezleri
3005.90.31.00.12 - - - - - Tıbbi gaz kompresler
3005.90.31.00.19 - - - - - Gazlı diğer eşya
3005.90.50.00.11 - - - - - Alçılı sargı bezi
3005.90.50.00.12 - - - - - Tıbbi üçgen sargı
3005.90.50.00.19 - - - - - Diğerleri
3005.90.99.10.00 - - - - Tıbbi muşamba ve tafta angle
3005.90.99.90.00 - - - - Diğerleri
3006.10 - Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri ( cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril,emilebilir iplikler dahil) ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku yapıştıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir hemostatlar; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın)
3006.10.10.00.00 - - Cerrahi dikişler için steril katgütler
3006.10.30.10.00 - - - Plastiklerden olanlar
3006.10.30.20.00 - - - Örme mensucattan olanlar
3006.10.30.90.00 - - - Diğerleri
3006.10.90.10.11 - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.10.12 - - - - Cerrahi poliamid iplik
3006.10.90.10.13 - - - - Cerrahi poliglaktin iplik
3006.10.90.10.19 - - - - Diğerleri
3006.10.90.20.11 - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.20.19 - - - - Diğerleri
3006.10.90.90.11 - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.90.12 - - - - Cerrahi paslanmaz çelik tel
3006.10.90.90.19 - - - - Diğerleri
3006.20.00.00.00 - Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifIer
3006.30 - Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstah zarlar ; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak tifleri
3006.30.00.00.11 - - Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri
3006.30.00.00.12 - - Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar
3006.40 - Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri ; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
3006.40.00.00.12 - - Çinko-fosfat siman
3006.40.00.00.13 - - Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar ; sentetik kemik greftleri
3006.40.00.00.18 - - Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri
3006.50.00.00.00 - İlk yardım çantaları ve kutuları
3006.60.00.00.00 - Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar
3006.70.00.00.00 -Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları
3006.91.00.00.00 - - Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler
3006.92.00.00.00 - - Eczacılık ürünleri döküntüleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *