3 Eylül 2015 Perşembe

G.T.İ.P. NO 35

G.T.İ.P. NO 35

G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA


35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri ; kazein tutkalları :

35.02 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi natlar ve diğer albümin türevleri :
35.05 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlen miş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar :
35.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar ; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:
35.07 Enzimler ; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler :
3501.10 - Kazein :
3501.10.10.00.00 - - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar
3501.10.50.00.00 - - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar
3501.10.90.00.00 - - Diğer kazeinler
3501.90 - Diğerleri :
3501.90.10.00.00 - - Kazein tutkalları
3501.90.90.00.11 - - - Sodyum kazeinat
3501.90.90.00.19 - - - Diğerleri
3502.11 - - Kurutulmuş
3502.11.10.00.00 - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
3502.11.90.00.00 - - - Diğerleri
3502.19 - - Diğerleri :
3502.19.10.00.00 - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
3502.19.90.00.00 - - - Diğerleri
3502.20 - Süt albümini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil) :
3502.20.10.00.00 - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler
3502.20.91.00.00 - - - Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)
3502.20.99.00.00 - - - Diğerleri
3502.90 - Diğerleri :
3502.90.20.00.00 - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler
3502.90.70.00.00 - - - Diğerleri
3502.90.90.00.00 - - Albüminatlar ve diğer albümin türevleri
3503.00 Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jela tin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri ; katı ihtiyokol ; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç) :
3503.00.10.10.00 - - Jelatin
3503.00.10.20.00 - - Jelatin türevleri
3503.00.80.00.11 - - Katı ihtiyokol
3503.00.80.00.12 - - Kemik tutkalları
3503.00.80.00.19 - - Diğerleri
3504.00 Peptonlar ve bunların türevleri ; tarifenin başka yerinde belirtil meyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri ; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
3504.00.10.00.00 - Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri
3504.00.90.00.11 - - Thaumatine
3504.00.90.00.19 - - Diğerleri
3505.10 - Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar :
3505.10.10.00.00 - - Dekstrinler
3505.10.50.00.00 - - - Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
3505.10.90.00.11 - - - - Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar
3505.10.90.00.19 - - - - Diğerleri
3505.20 - Tutkallar :
3505.20.10.10.00 - - - Leykom
3505.20.10.90.00 - - - Diğerleri
3505.20.30.10.00 - - - Leykom
3505.20.30.90.00 - - - Diğerleri
3505.20.50.10.00 - - - Leykom
3505.20.50.90.00 - - - Diğerleri
3505.20.90.10.00 - - - Leykom
3505.20.90.90.00 - - - Diğerleri
3506.10 - Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :
3506.10.00.10.00 - - Soğuk tutkal
3506.10.00.90.11 - - - Solvent içerenler
3506.10.00.90.19 - - - Diğerleri
3506.91 - - Esası kauçuk veya 39.01 ila 39.13 pozisyonlarının polimerleri olan yapıştırıcılar :
3506.91.00.10.00 - - - Soğuk tutkal
3506.91.00.90.11 - - - - Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için)
3506.91.00.90.12 - - - - Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap malzemeler için
3506.91.00.90.13 - - - - Solvent içerenler
3506.91.00.90.19 - - - - Diğerleri
3506.99 - - DiğerIeri :
3506.99.00.10.00 - - - Çiriş
3506.99.00.90.11 - - - - Solvent içerenler
3506.99.00.90.19 - - - - Diğerleri
3507.10.00.00.00 - Peynir mayası ve bunun konsantreleri
3507.90 - Diğerleri :
3507.90.30.00.00 - - Lipoprotein lipaz ; Aspergillus alkalin proteaz
3507.90.90.00.11 - - - Pepsin
3507.90.90.00.12 - - - Malt enzimleri
3507.90.90.00.13 - - - Trombin
3507.90.90.00.19 - - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *