3 Eylül 2015 Perşembe

gtip 32

G.T.İ.P. NO 32

G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA

32.01 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar ; tanenler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri :

32.02 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte kullanılan inorganik maddeler ; debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin) ; ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar :
32.04 Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
32.06 Diğer boyayıcı maddeler ; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç) ; lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) :
32.07 Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar, cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar ; toz, granül veya pul şeklindeki cam hamuru ve diğer camlar
32.08 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil) ; bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler :
32.09 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil) :
32.12 Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil) ; ıstampacılığa mahsus varaklar ; perakende satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler:
32.13 Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde) :
32.14 Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar ; boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri ; binaların dış cephesinde, binaların içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:
32.15 Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın) :
3201.10.00.00.00 - Kebrako hülasası
3201.20 - Mimoza hülasası :
3201.20.00.10.00 - - Kuru hülasa
3201.20.00.90.00 - - Diğerleri
3201.90 - Diğerleri :
3201.90.20.00.11 - - - Sumak hülasası
3201.90.20.00.12 - - - Boya meşesi palamudu hülasası
3201.90.20.00.19 - - - Diğerleri
3201.90.90.10.00 - - - Diğer bitkisel menşeli hülasalar
3201.90.90.20.00 - - - Tanenler (tannik asitler) (sulu mazı taneni dahil)
3201.90.90.90.00 - - - Diğerleri
3202.10.00.00.00 - Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler
3202.90 - Diğerleri
3202.90.00.00.11 - - Bazik krom sülfat
3202.90.00.00.12 - - Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler
3202.90.00.00.13 - - Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)
3202.90.00.00.14 - - Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar
3203.00 Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
3203.00.10.10.00 - - Tabii indigo (tabii çivit)
3203.00.10.90.00 - - Diğerleri
3203.00.90.00.00 - Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar
3204.11.00.00.00 - - Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.12 - - Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar ; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.12.00.00.11 - - - Asit boyalar
3204.12.00.00.12 - - - Mordan boyalar
3204.12.00.00.19 - - - Diğerleri
3204.13.00.00.00 - - Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.14.00.00.00 - - Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.15.00.00.00 - - Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.16.00.00.00 - - Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.17 - - Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar
3204.17.00.00.11 - - - Pigmentler
3204.17.00.00.12 - - - Esası pigment olan müstahzarlar
3204.19 - - Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 aIt pozisyonlarında yer alan boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen karışımlar dahil)
3204.19.00.00.11 - - - Kükürtlü boyalar
3204.19.00.00.12 - - - Solvent boyalar
3204.19.00.00.19 - - - Diğerleri
3204.20.00.00.00 - Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler
3204.90.00.00.00 - Diğerleri
3205.00 Boyayıcı laklar ; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar :
3205.00.00.10.00 - Sentetik laklar
3205.00.00.90.00 - Diğerleri
3206.11.00.00.00 - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla titandioksit içerenler
3206.19.00.00.00 - - Diğerleri
3206.20 - Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar
3206.20.00.00.11 - - Baryum kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.12 - - Çinko kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.13 - - Stronsiyum kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.14 - - Kurşun kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.19 - - Diğerleri
3206.41 - - Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar :
3206.41.00.10.00 - - - Ultramarin
3206.41.00.90.00 - - - Diğerleri
3206.42.00.00.00 - - Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar
3206.49 - - Diğerleri :
3206.49.10.00.00 - - - Magnetit
3206.49.70.00.00 - - - Diğerleri
3206.50.00.00.00 - Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler
3207.10.00.00.00 - Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar boyalar ve benzeri müstahzarlar
3207.20 - Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar :
3207.20.10.00.00 - - Sırlar
3207.20.90.00.11 - - - Cam haline gelebilen terkipler
3207.20.90.00.19 - - - Diğerleri
3207.30.00.00.00 - Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar
3207.40 - Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde) :
3207.40.40.00.00 - - Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5 mm'yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat 5 mikrometreyi geçmeyen) ;Toz veya granül halindeki camlar (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla silikon dioksid içeren)
3207.40.85.00.00 - - Diğerleri
3208.10 - Esası poliester olanlar :
3208.10.10.00.00 - - Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler
3208.10.90.00.00 - - Diğerleri
3208.20 - Esası akrilik veya vinil polimer olanlar :
3208.20.10.00.11 - - - Esası akrilik olanlar
3208.20.10.00.12 - - - Esası vinil polimer olanlar
3208.20.90.00.11 - - - Esası akrilik olanlar
3208.20.90.00.12 - - - Esası vinil polimer olanlar
3208.90 - Diğerleri :
3208.90.11.00.00 - - - 2,2'- (tert - butilimino) dietanol ve 4,4'- metilendisiklohekzil diiozosiyanat poliüretanın N,N - dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3208.90.13.00.00 - - - p - Krezol ve divinilbenzen kopolimerinin N,N - dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3208.90.19.00.00 - - - Diğerleri
3208.90.91.00.11 - - - - Florlu polimer vernikler
3208.90.91.00.19 - - - - Diğer sentetik vernikler
3208.90.91.00.21 - - - - Florlu polimer boyalar
3208.90.91.00.22 - - - - Trafik yol boyaları
3208.90.91.00.23 - - - - Yapı (inşaat) son kat boyaları
3208.90.91.00.29 - - - - Diğer sentetik boyalar
3208.90.99.00.11 - - - - Selülozik vernikler
3208.90.99.00.12 - - - - Selülozik boyalar
3208.90.99.00.19 - - - - Diğerleri
3209.10 - Esası akrilik ve vinil polimer olanlar
3209.10.00.00.11 - - Yapı son kat boyaları (su bazlı)
3209.10.00.00.19 - - Diğer akrilik esaslı olanlar
3209.10.00.00.21 - - Esası vinil polimer olanlar
3209.90.00.00.00 - Diğerleri
3210.00 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve 'distemperler' dahil) ; derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler :
3210.00.10.00.11 - - Yağlı boyalar
3210.00.10.00.12 - - Vernikler
3210.00.90.00.11 - - Zehirli boyalar (antifouling boyalar)
3210.00.90.00.12 - - Diğer müstahzar boyalar
3210.00.90.00.13 - - Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler
3210.00.90.00.19 - - Diğerleri
3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)
3212.10.00.00.00 - Istampacılığa mahsus varaklar
3212.90 - Diğerleri :
3212.90.00.00.11 - - Bronz patlar
3212.90.00.00.12 - - Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler
3212.90.00.00.19 - - Diğerleri
3213.10.00.00.00 - Takım halindeki boyalar
3213.90.00.00.00 - Diğerleri
3214.10 - Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar ; boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri :
3214.10.10.00.11 - - - Reçineli macunlar ve çimentolar
3214.10.10.00.12 - - - Plastik esaslı macunlar
3214.10.10.00.19 - - - Diğer macunlar
3214.10.90.00.00 - - Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri
3214.90.00.00.11 - - Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar
3214.90.00.00.12 - - Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva
3214.90.00.00.19 - - Diğerleri
3215.11.00.00.00 - - Siyah matbaa mürekkepleri
3215.19.00.00.00 - - Diğerleri
3215.90 - Diğerleri :
3215.90.00.00.11 - - Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için mürekkepler
3215.90.00.00.19 - - Diğerleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *