2 Eylül 2015 Çarşamba

GTİP NO 8466

GTİP NO 8466

Pozisyon Numarası Eşyanın Tanımı

84.66 Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek parçaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafaları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsusdiğer tertibat dahil); elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:

8466.10 - Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları :
- - Alet tutucuları :

8466.10.20.00.00 - - - Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar
- - - Diğerleri :
8466.10.31.00.00 - - - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar
8466.10.38.00.00 - - - - Diğerleri
8466.10.80.00.00 - - Otomatik şekilde açılan pafta kafaları
8466.20 - İşlenecek parçaları tutucular :
8466.20.20.00.00 - - Özel uygulamalar için takım ve aparatlar ; standart takım ve aparatların parçalarından oluşan setler
- - Diğerleri :
- - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar
8466.20.91.00.11 - - - - Torna aynaları
8466.20.91.00.19 - - - - Diğerleri
8466.20.98.00.00 - - - Diğerleri
8466.30.00.00.00 - Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat
- Diğerleri :
8466.91 - - 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar :
8466.91.20.00.00 - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar
8466.91.95.00.00 - - - Diğerleri
8466.92 - - 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar :
8466.92.20.00.00 - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar
8466.92.80.00.00 - - - Diğerleri
8466.93 - - 84.56 ila 84.61 Pozisyonlarındaki makinalara ait olanlar
8466.93.30.00.00 - - - 8456.90.20 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar
8466.93.70.00.00 - - - Diğerleri
8466.94 - - 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara ait olanlar :
8466.94.00.10.00 - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya yapmaya mahsus preslere ait olanlar
8466.94.00.90.00 - - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *