3 Eylül 2015 Perşembe

G.T.İ.P. NO 31


G.T.İ.P. NO 31G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA

31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler :
31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler :
31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler :
31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler ; diğer gübreler ; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın) ; bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3101.00.00.10.00 - Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar
3101.00.00.90.00 - Diğerleri
3102.10 - Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) :
3102.10.10.00.00 - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45'den fazla olan üre
3102.10.90.00.00 - - Diğerleri
3102.21.00.00.00 - - Amonyum sülfat
3102.29 - - Diğerleri
3102.29.00.00.11 - - - Amonyum sülfo nitrat
3102.29.00.00.19 - - - Diğerleri
3102.30 - Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) :
3102.30.10.00.00 - - Sulu çözelti halinde
3102.30.90.00.00 - - Diğerleri
3102.40 - Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları :
3102.40.10.00.11 - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
3102.40.10.00.19 - - - Diğerleri
3102.40.90.00.11 - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
3102.40.90.00.19 - - - Diğerleri
3102.50.00.00.00 - Sodyum nitrat
3102.60.00.00.00 - Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
3102.80.00.00.00 - Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90 - Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil)
3102.90.00.10.00 - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid
3102.90.00.90.00 - - Diğerleri
3103.10 - Süper fosfatlar :
3103.10.10.00.11 - - - Basit süper fosfat (normal)
3103.10.10.00.12 - - - İkili süper fosfat
3103.10.10.00.13 - - - Üçlü süper fosfat
3103.10.90.00.11 - - - Basit süper fosfat (normal)
3103.10.90.00.12 - - - İkili süper fosfat
3103.10.90.00.13 - - - Üçlü süper fosfat
3103.90.00.00.00 - Diğerleri
3104.20 - Potasyum klorür :
3104.20.10.00.00 - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40 'ı geçmeyenler
3104.20.50.00.00 - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyenler
3104.20.90.00.00 - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 62'yi geçenler
3104.30 - Potasyum sülfat :
3104.30.00.10.00 - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
3104.30.00.90.00 - - Diğerleri
3104.90 - Diğerleri :
3104.90.00.11.00 - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
3104.90.00.19.00 - - - Diğerleri
3104.90.00.90.00 - - Diğerleri
3105.10 - Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :
3105.10.00.11.00 - - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
3105.10.00.19.00 - - - Diğerleri
3105.10.00.21.00 - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
3105.10.00.29.00 - - - Diğerleri
3105.10.00.31.00 - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler
3105.10.00.39.00 - - - Diğerleri
3105.10.00.90.11 - - - Sıvı gübreler
3105.10.00.90.19 - - - Diğerleri
3105.20 - Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler :
3105.20.10.00.00 - - Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10'u geçenler
3105.20.90.00.00 - - Diğerleri
3105.30.00.00.00 - Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)
3105.40 - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları :
3105.40.00.00.11 - - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)
3105.40.00.00.12 - - Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları
3105.51.00.00.00 - - Nitrat ve fosfat içerenler
3105.59 - - Diğerleri
3105.59.00.00.11 - - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %10 veya daha fazla olanlar
3105.59.00.00.19 - - - Diğerleri
3105.60.00.00.00 - Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal gübreler
3105.90 - Diğerleri :
3105.90.20.00.00 - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10'u geçenler
3105.90.80.00.00 - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *