2 Eylül 2015 Çarşamba

demir celik hurda dokuntu gumruk vergisi

Demir Çelik Hurdası ve Döküntüsü  İthalatı Gümrük Vergisi

GTİP 720449900019 Gümrük Vergisi

G.T.İ.P.MADDE İSMİÖLÇÜ BİRİMİ474 K.V.H.KDV (%)GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,İSR., MAK., B-HER., FAS, B.Ş. ve GAZ., TUN., MIS., GÜR., ARN., ÜRD., ŞİL., SIRB., KARA., KOSV.G.KOREMORITYUSG.T.S. ÜLKELERİD.Ü.
E.A.G.Ü.Ö.T.D.Ü.G.Y.Ü.
7204.49.90.00.19Diğerleri-5MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuafBÖLÜM 15: ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
72. FASIL Demir ve çelik

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları demir veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler
-Diğer döküntü ve hurdalar
--Diğerleri
---Diğerleri
----Diğerleri
-----Diğerleri

TELAFİ EDİCİ VERGİNİN HESAPLANMASINDA:

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çerçevesinde PAKİSTAN menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) sütunu yerine Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilir. (Bakınız: 2014/7098 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)

(2)
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER: Bölüm: S-15a
G.Y.Ü.: Botsvana, Cook Adaları, Endonezya, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gana, Honduras, Hindistan, Irak, Kamerun, Kenya, Kolombiya, Kırgızistan, Kongo, Mikronezya, Marşal Adaları, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Nauru, Niue, Özbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Svaziland, Tacikistan, Türkmenistan, Tonga, Ukrayna, Vietnam
Ö.T.D.Ü.: Bolivya, Cape Verde, El Salvador, Guatemala, Gürcistan, Kosta-Rika, Moğolistan, Moldova (Cumhuriyeti), Panama, Paraguay, Peru
E.A.G.Ü.: Afganistan, Angola, Bangladeş, Burkina Faso, Burundi, Benin, Butan, Kongo Demokratik Cum., Orta Afrika Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Gambiya, Gine, Ekvatoryal Gine, Gine-Bissau, Güney Sudan, Haiti, Kamboçya, Kiribati, Komor, Laos, Liberya, Lesotho, Madagaskar, Mali, Burma/Myanmar, Moritanya, Malavi, Mozambik, Nijer, Nepal, Ruanda, Solomon Adaları, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somali, Sao Tome ve Principe, Çad, Togo, Timor-Leste, Tuvalu, Tanzanya, Uganda, Vanuatu, Samoa, Yemen, Zambiya (Bakınız: 2014/7098 İthalat Rejim Kararına Ek Karar EK-3) (Bakınız: 2014-7098 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar EK-5 Özel Teşvik Düzenlenmesi Kapsamındaki Ülkeler Ürün Grubu Listesi)


(3) MALEZYA menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır. "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri tatbik edilmez. (Bakınız: 2015/7983 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)

İTHALİ KONTROLE TABİ METAL HURDALAR: EK-1

Gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler, ithal edebilirler. (Bakınız: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/23))


Laboratuvar Tahliline Tabi: Demir ve çelik (Bakınız: Gümrük Yönetmeliği EK 23 Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi)

İHRACAT:

Ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları. (Bakınız: Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik)

TABİ OLDUĞU MEVZUAT

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

2015/7511 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gümrük Yönetmeliği EK NO 23 Laboratuar Tahliline Tabii Tutulacak Eşya Listesi

Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi
Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 39)

Haberler

18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı'na Ek Kararla, AB ve STA ülkeleri haricinde ülkelerden yapılan ithalatta;

Karbonlu filmaşin ithalatına uygulanan gümrük vergileri % 12'den % 30-40

Karbonlu inşaat demiri ve çubuk ithalatına uygulanan gümrük vergileri, % 15'ten % 30-40

• Bor alaşımlı filmaşin ithalatına uygulanan gümrük vergisi de % 3'ten % 40 seviyesine çıkartılırken, vergiden muaf olan dövülmüş çubuk ithalatına % 30 oranında gümrük vergisi getirildi. Sözkonusu vergilerin, özellikle Çin'den yapılan bor alaşımlı çelik ithalatının sınırlandırılmasında etkili olacağı değerlendiriliyor. (TÇÜD)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *