1 Eylül 2015 Salı

dogal taslar gtip no

Doğal Taşlar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)

G.T.İ.P. 25.14
Kayagan taşı (arduaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]

G.T.İ.P. 25.15
Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun
olmasın]

G.T.İ.P. Mermer ve Traverten

2515.11 Ham veya kabaca yontulmuş
2515.11.00.00.11 Beyaz mermer
2515.11.00.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.11.00.00.13 Oniks
2515.11.00.00.14 Traverten

G.T.İ.P. Diğerleri

2515.12 Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar
veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş:

Kalınlığı 4 cm 'yi geçmeyenler
2515.12.20.00.11 Beyaz mermer
2515.12.20.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.12.20.00.13 Oniks
2515.12.20.00.14 Traverten
2515.12.20.00.19 Diğerleri

Kalınlığı 4 cm 'yi geçen fakat 25 cm 'yi geçmeyenler
2515.12.50.00.11 Beyaz mermer
2515.12.50.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.12.50.00.13 Oniks
2515.12.50.00.14 Traverten
2515.12.50.00.19 Diğerleri

Diğerleri
2515.12.90.00.11 Beyaz mermer
2515.12.90.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.12.90.00.13 Oniks
2515.12.90.00.14 Traverten
2515.12.90.00.19 Diğerleri


2515.20 Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar; su mermeri
2515.20.00.00.11 Ekosin
2515.20.00.00.12 Su mermeri
2515.20.00.00.19 Diğerleri
-------------------------------


G.T.İ.P. 25.16
Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]

G.T.İ.P. Granit
2516.11.00.00.00 Ham veya kabaca yontulmuş

2516.12 Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş:
2516.12.10.00.00 Kalınlığı 25 cm. 'yi geçmeyenler
2516.12.90.00.00 Diğerleri
2516.20.00.00.00 Gre
2516.90.00.00.00 Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar
---------------------------


G.T.İ.P. 68.02
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:

6802.10 Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde olsun olmasın)(en geniş yüzleri, bir kenarı 7 cm. den az olan kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar

6802.10.00.10.00 Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar

Diğerleri
6802.10.00.90.11 Kalkerli taşlardan veya su mermerinden
6802.10.00.90.19 Diğerleri


6802.21 Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı olanlar)
6802.21 Mermer, traverten ve su mermeri
6802.21.00.00.11 Yontulmuş veya kesilmiş mermer
6802.21.00.00.12 Yontulmuş veya kesilmiş traverten
6802.21.00.00.13 Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri
6802.21.00.00.19 Diğerleri
6802.23.00.00.00 Granit


G.T.İ.P. 6802.29 Diğer taşlar

6802.29.00.10.00 Diğer kalkerli taşlar
6802.29.00.90.00 Diğerleri

Diğerleri
6802.91 Mermer, traverten ve su mermeri :
6802.91.10.00.00 Cilalanmış su mermeri, tezyin edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
Diğerleri
6802.91.90.00.11 Silinmiş veya tornalanmış ancak daha ileri bir işlem görmemiş mermer
6802.91.90.00.12 Silinmiş veya tornalanmış ancak daha ileri bir işlem görmemiş traverten
6802.91.90.00.13 Parlatılmış, süslenmiş veya diğer şekilde işlenmiş fakat heykeltıraşlık çalışması yapılmamış mermer
6802.91.90.00.14 Parlatılmış, süslenmiş veya diğer şekilde işlenmiş fakat heykeltıraşlık çalışması yapılmamış traverten
6802.91.90.00.15 Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş traverten
6802.91.90.00.16 Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş su mermeri
6802.91.90.00.17 Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden kurna, banyo ve lavabolar
6802.91.90.00.18 Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları
6802.91.90.00.19 Diğerleri

6802.92 Diğer kalkerli taşlar:
6802.92.10.00.00 Cilalanmış, tezyin edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar

Diğerleri
6802.92.90.00.11 Silinmiş veya tornalanmış ancak daha ileri bir işlem görmemiş diğer kalkerli taşlar
6802.92.90.00.12 Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş diğer kalkerli taşlar
6802.92.90.00.19 Diğerleri

6802.93 Granit:
6802.93.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
6802.93.90.00.00 Diğerleri

6802.99 Diğer taşlar:
6802.99.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
6802.99.90.00.00 Diğerleri

6803.00 İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan
taşından eşya:
6803.00.10.00.00 Çatı veya duvar için olanlar
6803.00.90.00.00 Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *