1 Eylül 2015 Salı

gtip 2929

Gtip 2929 

2529.10 - Feldispat
2529.10.00.00.11 - - Ham feldispat
2529.10.00.00.12 - - Öğütülmüş feldispat
2529.10.00.00.13 - - Flote edilmiş feldispat
2529.10.00.00.19 - - Diğerleri
2529.21.00.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler
2529.22.00.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum fIorür içerenler
2529.30.00.00.00 - Lösit ; nefelin ve nefelin siyenit
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *