1 Eylül 2015 Salı

gtip 2902

gtip 2902

29.02 Siklik hidrokarbonlar :
- Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler :
2902.11.00.00.00 - - Siklohekzan
2902.19 - - Diğerleri :
- - - Sikloterpenler :
2902.19.00.00.11 - - - - Pinen
2902.19.00.00.12 - - - - Kamfen
2902.19.00.00.13 - - - - Dipenten (limonen dahil)
2902.19.00.00.19 - - - - Diğer sikloterpenler
- - - Diğerleri :
2902.19.00.00.21 - - - - Siklohekzen
2902.19.00.00.29 - - - - Diğerleri
2902.20.00.00.00 - Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 - Toluen (toluol) :
- Ksilenler (ksiloller) :
2902.41.00.00.00 - - o - Ksilen
2902.42.00.00.00 - - m - Ksilen
2902.43.00.00.00 - - p - Ksilen
2902.44.00.00.00 - - Ksilen izomerleri karışımları :
2902.50.00.00.00 - Stiren (vinil benzen)
2902.60.00.00.00 - Etilbenzen
2902.70.00.00.00 - Kümen (izopropil benzen)
2902.90 - Diğerleri :
- - Naftalen ve antrasen :
2902.90.00.11.00 - - - Naftalen
2902.90.00.12.00 - - - Antrasen
- - Difenil ve terfeniller :
2902.90.00.21.00 - - - Difenil
2902.90.00.22.00 - - - Terfeniller
- - Diğerleri :
2902.90.00.91.00 - - - Difenilmetan
2902.90.00.99.00 - - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *