1 Eylül 2015 Salı

G.T.İ.P. NO 26

G.T.İ.P. NO 26


G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA

26.01 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil) :
26.12 Uranyum ve toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve toryum cevherleri :
26.13 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri :
26.15 Niobyum,tantalyum,vanadyum ve zirkonyum cevherleri ve bun ların zenginleştirilmiş cevherleri :
26.16 Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri :
26.17 Diğer metal cevherler ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri :
26.20 Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç) :
26.21 Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu 'varech' külü dahil) ; şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar :
2601.11.00.00.00 - - Aglomere edilmemiş
2601.12.00.00.00 - - Aglomere edilmiş
2601.20.00.00.00 - Kavrulmuş demir piritleri
2602.00.00.00.00 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı % 20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)
2603.00.00.00.00 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri
2604.00.00.00.00 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri
2605.00.00.00.00 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri
2606.00.00.00.00 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri
2607.00.00.00.00 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri
2608.00.00.00.00 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri
2609.00.00.00.00 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri
2610.00.00.00.00 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri
2611.00.00.00.00 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri
2612.10 - Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri :
2612.10.10.00.00 - - İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM)
2612.10.90.00.00 - - Diğerleri
2612.20 - Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri :
2612.20.10.00.00 - - Monazit ; içinde ağırlık itibariyle % 20' den fazla toryum bulunan urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM)
2612.20.90.00.00 - - Diğerleri
2613.10.00.00.00 - Kavrulmuş
2613.90.00.00.00 - Diğerleri
2614.00.00.00.00 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri
2615.10.00.00.00 - Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri
2615.90.00.00.00 - Diğerleri :
2616.10.00.00.00 - Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri
2616.90.00.00.00 - Diğerleri
2617.10.00.00.00 - Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri
2617.90.00.00.00 - Diğerleri
2618.00.00.00.00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu)
2619.00 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), döğme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler :
2619.00.20.00.00 - Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler
2619.00.90.00.11 - - Yüksek fırın cürufu
2619.00.90.00.12 - - Diğer cüruflar
2619.00.90.00.13 - - Tufal
2619.00.90.00.14 - - Yüksek fırın tozları
2619.00.90.00.19 - - Diğerleri
2620.11.00.00.00 - - Galvanezli matlar
2620.19.00.00.00 - - Diğerleri
2620.21.00.00.00 - - Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (sludges)
2620.29.00.00.00 - - Diğerleri
2620.30.00.00.00 - Başlıca muhtevası bakır olanlar
2620.40.00.00.00 - Başlıca muhtevası aluminyum olanlar
2620.60.00.00.00 - Muhtevası arsenik, civa, talyum veya bunların karışımlarından (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da bunların kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar)
2620.91.00.00.00 - - Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların karışımlarından olanlar
2620.99 - - Diğerleri :
2620.99.10.00.00 - - - Başlıca muhtevası nikel olanlar
2620.99.20.00.11 - - - - Başlıca muhtevası niobyum olanlar
2620.99.20.00.12 - - - - Başlıca muhtevası tantalyum olanlar
2620.99.40.00.00 - - - Başlıca muhtevası kalay olanlar
2620.99.60.00.00 - - - Başlıca muhtevası titanyum olanlar
2620.99.95.00.00 - - - Diğerleri
2621.10.00.00.00 - Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar
2621.90.00.11.00 - - - Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar
2621.90.00.19.00 - - - Diğerleri
2621.90.00.90.00 - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *