1 Eylül 2015 Salı

G.T.İ.P. NO 27

G.T.İ.P. NO 27

G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA

27.01 Taşkömürü ; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar :
27.02 Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :
27.07 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler ; içindeki aromatik unsurların ağır lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstahzarlar :
27.08 Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift ve zift koku :
27.10 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar :
27.12 Vazelin ; parafin ; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu,diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın) :
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
27.14 Tabii bitümen ve tabii asfalt ; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar ; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :
2701.11.00.00.00 - - Antrasit
2701.12 - - Bitümenli taşkömürü :
2701.12.10.00.00 - - - Kokluk taşkömürü
2701.12.90.00.00 - - - Diğerleri
2701.19.00.00.00 - - Diğer taşkömürleri
2701.20 - Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar
2701.20.00.00.11 - - Briketler
2701.20.00.00.12 - - Topaklar
2701.20.00.00.19 - - Diğerleri
2702.10.00.00.00 - Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil memiş)
2702.20.00.00.00 - Aglomere linyit
2703.00 Turb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
2703.00.00.00.11 - Tarımda kullanılan turb
2703.00.00.00.12 - Tarımda kullanılan aglomere turb
2703.00.00.00.19 - Diğerleri
2704.00 Taşkömürü,linyit ve turbdan elde edilen kok ve sömikok (aglo mere edilmiş olsun olmasın) ; karni kömürü :
2704.00.10.00.00 -Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok
2704.00.30.00.00 - Linyitten elde edilen kok ve sömikok
2704.00.90.10.00 - - Karni kömürü
2704.00.90.90.00 - - Diğerleri
2705.00.00.00.00 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)
2706.00 Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katranlar ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)
2706.00.00.00.11 - Taşkömürü katranı
2706.00.00.00.19 - Diğerleri
2707.10.00.00.00 - Benzol (benzen) :
2707.20.00.00.00 - Toluol (toluen) :
2707.30.00.00.00 - Ksilol (ksilen) :
2707.40.00.00.00 - Naftalin
2707.50 - ASTMD 86 Metodu ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları :
2707.50.00.00.11 - - Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19 - - Diğerleri
2707.91.00.00.00 - - Kreozot yağları
2707.99 - - Diğerleri :
2707.99.11.00.00 - - - - 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00 - - - - Diğerleri
2707.99.20.00.00 - - - Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri ; Antrasen
2707.99.50.00.11 - - - - Piridin
2707.99.50.00.12 - - - - Akridin
2707.99.50.00.13 - - - - Anilin
2707.99.50.00.19 - - - - Diğerleri :
2707.99.80.00.11 - - - - Krezoller
2707.99.80.00.12 - - - - Ksilenoller
2707.99.80.00.13 - - - - Kinoller
2707.99.80.00.19 - - - - Diğerleri
2707.99.91.00.00 - - - - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
2707.99.99.00.00 - - - - Diğerleri
2708.10.00.00.00 - Zift
2708.20.00.00.00 - Zift koku
2709.00 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham) :
2709.00.10.00.00 - Tabii gazın kondanseleri
2709.00.90.00.00 - Diğerleri
2710.12 - - Hafif yağlar ve müstahzarları :
2710.12.11.00.00 - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.11 - - - - Yakıt Nafta
2710.12.15.00.19 - - - - Diğerleri
2710.12.21.00.00 - - - - - White spirit
2710.12.25.00.00 - - - - - Diğerleri
2710.12.31.00.00 - - - - - - Uçak benzini
2710.12.41.00.00 - - - - - - - - Oktanı (RON) 95'den az olanlar
2710.12.45.00.11 - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 95 oktan
2710.12.45.00.13 - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
2710.12.45.00.18 - - - - - - - - - Diğerleri
2710.12.49.00.11 - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 98 oktan
2710.12.49.00.12 - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2710.12.49.00.18 - - - - - - - - - Diğerleri
2710.12.51.00.00 - - - - - - - - Oktanı (RON) 98'den az olanlar
2710.12.59.00.00 - - - - - - - - Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.70.00.00 - - - - - Benzin tipi jet yakıtı
2710.12.90.00.11 - - - - - - Diğer solventler (çözücüler)
2710.12.90.00.19 - - - - - - Diğerleri
2710.19 - - Diğerleri :
2710.19.11.00.00 - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00 - - - - 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.21.00.00 - - - - - - Jet yakıtı
2710.19.25.00.11 - - - - - - - Gazyağı
2710.19.25.00.19 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.29.00.00 - - - - - Diğerleri
2710.19.31.00.00 - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00 - - - - - 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.43.00.11 - - - - - - - Motorin
2710.19.43.00.12 - - - - - - - Deniz motorini (DMX)
2710.19.43.00.13 - - - - - - - Deniz motorini (DMA)
2710.19.43.00.14 - - - - - - - Deniz motorini (DMB)
2710.19.43.00.16 - - - - - - - Deniz motorini (DMZ)
2710.19.43.00.29 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.46.00.13 - - - - - - - Deniz motorini (DMX)
2710.19.46.00.14 - - - - - - - Deniz motorini (DMA)
2710.19.46.00.15 - - - - - - - Deniz motorini (DMB)
2710.19.46.00.17 - - - - - - - Deniz motorini (DMZ)
2710.19.46.00.29 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.47.00.13 - - - - - - - Deniz motorini (DMX)
2710.19.47.00.14 - - - - - - - Deniz motorini (DMA)
2710.19.47.00.15 - - - - - - - Deniz motorini (DMB)
2710.19.47.00.17 - - - - - - - Deniz motorini (DMZ)
2710.19.47.00.19 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.48.00.11 - - - - - - - Deniz motorini (DMB)
2710.19.48.00.18 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.51.00.00 - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00 - - - - - 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.62.00.10 - - - - - - - Kalorifer Yakıtı
2710.19.62.00.11 - - - - - - - Fuel oil
2710.19.62.00.13 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30)
2710.19.62.00.14 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80)
2710.19.62.00.15 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180)
2710.19.62.00.17 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380)
2710.19.62.00.19 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380)
2710.19.62.00.23 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700)
2710.19.62.00.24 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-10)
2710.19.62.00.25 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-180)
2710.19.62.00.26 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-500)
2710.19.62.00.27 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-700)
2710.19.62.00.28 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-500)
2710.19.62.00.39 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.64.00.10 - - - - - - - Kalorifer Yakıtı
2710.19.64.00.11 - - - - - - - Fuel oil
2710.19.64.00.13 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30)
2710.19.64.00.14 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80)
2710.19.64.00.15 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180)
2710.19.64.00.17 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380)
2710.19.64.00.21 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380)
2710.19.64.00.23 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700)
2710.19.64.00.24 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-10)
2710.19.64.00.25 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-180)
2710.19.64.00.26 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-500)
2710.19.64.00.27 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-700)
2710.19.64.00.28 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-500)
2710.19.64.00.39 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.68.00.11 - - - - - - - Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.68.00.13 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30)
2710.19.68.00.14 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80)
2710.19.68.00.15 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180)
2710.19.68.00.17 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380)
2710.19.68.00.21 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380)
2710.19.68.00.23 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700)
2710.19.68.00.24 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-10)
2710.19.68.00.25 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-180)
2710.19.68.00.26 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-500)
2710.19.68.00.27 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-700)
2710.19.68.00.28 - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-500)
2710.19.68.00.39 - - - - - - - Diğerleri
2710.19.71.00.00 - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 - - - - - 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00 - - - - - - Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 - - - - - - Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 - - - - - - Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00 - - - - - - Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 - - - - - - Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00 - - - - - - Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.21 - - - - - - - Spindle Oil
2710.19.99.00.22 - - - - - - - Light Neutral
2710.19.99.00.23 - - - - - - - Heavy Neutral
2710.19.99.00.24 - - - - - - - Bright Stock
2710.19.99.00.25 - - - - - - - Diğer madeni yağlar
2710.19.99.00.98 - - - - - - - Diğerleri
2710.20 - Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler dahil, atık yağlar hariç):
2710.20.11.00.11 - - - - Motorin
2710.20.11.00.19 - - - - Diğerleri
2710.20.15.00.00 - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler
2710.20.17.00.00 - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,021y'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler
2710.20.19.00.00 - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler
2710.20.31.00.00 - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler
2710.20.35.00.00 - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler
2710.20.39.00.00 - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler
2710.20.90.00.00 - - Diğer yağlar
2710.91.00.00.00 - - Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya polibromlu bifeniller (PBB'ler)
2710.99.00.00.00 - - Diğerleri
2711.11.00.00.00 - - Doğal gaz
2711.12 - - Propan :
2711.12.11.00.00 - - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2711.12.19.00.00 - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2711.12.91.00.00 - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2711.12.93.00.00 - - - - 2711.12.91.00 Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2711.12.94.00.00 - - - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta olanlar
2711.12.97.00.00 - - - - - Diğerleri
2711.13 - - Bütan :
2711.13.10.00.00 - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2711.13.30.00.00 - - - 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2711.13.91.00.00 - - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 95'den daha az saflıkta olanlar
2711.13.97.00.00 - - - - Diğerleri
2711.14 - - Etilen,propilen,bütilen ve bütadien
2711.14.00.00.11 - - - Etilen
2711.14.00.00.12 - - - Propilen
2711.14.00.00.13 - - - Bütilen
2711.14.00.00.14 - - - Bütadien
2711.19 - - Diğerleri
2711.19.00.00.11 - - - Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
2711.19.00.00.12 - - - Etan
2711.19.00.00.13 - - - Metan
2711.19.00.00.19 - - - Diğerleri
2711.21.00.00.00 - - Doğal gaz
2711.29 - - Diğerleri
2711.29.00.00.11 - - - Propan
2711.29.00.00.12 - - - Bütan
2711.29.00.00.13 - - - Etilen
2711.29.00.00.14 - - - Propilen
2711.29.00.00.15 - - - Bütilen
2711.29.00.00.16 - - - Bütadien
2711.29.00.00.17 - - - Metan
2711.29.00.00.18 - - - Etan
2711.29.00.00.29 - - - Diğerleri
2712.10 - Vazelin :
2712.10.10.00.00 - - Ham vazelin
2712.10.90.00.00 - - Diğerleri
2712.20 - Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin :
2712.20.10.00.00 - - Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı geçmeyen)
2712.20.90.00.11 - - - Ham parafin
2712.20.90.00.19 - - - Diğerleri
2712.90 - Diğerleri :
2712.90.11.00.11 - - - - Ham ozokerit
2712.90.11.00.12 - - - - Ham linyit mumu
2712.90.11.00.13 - - - - Ham turb mumu
2712.90.19.00.11 - - - - Ham olmayan ozokerit
2712.90.19.00.12 - - - - Ham olmayan linyit mumu
2712.90.19.00.13 - - - - Ham olmayan turb mumu
2712.90.31.00.00 - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2712.90.33.00.00 - - - - 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2712.90.39.00.00 - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2712.90.91.00.00 - - - - Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva eden alken-1 karışımları
2712.90.99.10.00 - - - - - Parafin
2712.90.99.90.00 - - - - - Diğerleri
2713.11.00.00.00 - - Kalsine edilmemiş
2713.12.00.00.00 - - Kalsine edilmiş
2713.20 - Petrol bitümeni
2713.20.00.00.11 - - Penetrasyon asfalt
2713.20.00.00.12 - - Blown
2713.20.00.00.19 - - Diğerleri
2713.90 - Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
2713.90.10.00.00 - - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
2713.90.90.00.11 - - - Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları
2713.90.90.00.19 - - - Diğerleri
2714.10.00.00.00 - Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar
2714.90 - Diğerleri
2714.90.00.00.11 - - Tabii bitümen
2714.90.00.00.12 - - Tabii asfalt
2714.90.00.00.13 - - Asfaltlı kayalar
2714.90.00.00.14 - - Asfaltitler
2714.90.00.00.19 - - Diğerleri
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar
2716.00.00.00.00 Elektrik enerjisi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *